Biblioteka

Strona zawiera zestawienie prac naukowych ważnych z perspektywy planowania majątkowego, w tym zwłaszcza fundacji prywatnych (rodzinnych). Są one uszeregowane według autorów, tytułów, ogólnej tematyki (słowa kluczowe) oraz porządku prawnego, którego dotyczą (porządek prawny).

Showing 1-6 of 6 Books

No Image Available Inherited Wealth Beckert J Socjoekonomiczne, Aksjologia dziedziczenia, Ogólne prawo spadkowe
No Image Available Majoraty (donacje) w b. Królestwie Polskim Bornstein B Ordynacje i fideikomisy rodzinne, Historyczne
No Image Available The Law of Succession. European Perspectives Anderson M., Arroyo I., Amayuelas I. Europeizacja prawa spadkowego, Ogólne prawo spadkowe