O nas

Jesteśmy grupą prawników-badaczy zajmujących się przede wszystkim naukowo, ale również zawodowo, prawem spadkowym i planowaniem następstwa na wypadek śmierci. Zainteresowania prawem spadkowym łączymy m.in. z prawem gospodarczym i handlowym, prawem rolnym czy prawem prywatnym międzynarodowym.

Konrad Osajda

prof. dr hab. Konrad Osajda, LL.M.

Wydział Prawa i Administracji UW, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, visiting professor m.in. na uniwersytetach w Ottawie, Hong Kongu, Tel Avivie, Montrealu i Wiedniu. Członek i zastępca przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału I PAN, honorary fellow Asian Institute of International Financial Law oraz członek European Law Institute. Stypendysta m.in. Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu, „Polityki”, NCN (kierownik grantów), MNiSW oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

dr Wojciech Bańczyk

Wydział Prawa i Administracji UJ, kierownik Szkoły Prawa Amerykańskiego The Catholic University of America w Waszyngtonie D.C. i UJ. Laureat m.in. pierwszej nagrody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego. Członek m.in. European Society of Comparative Legal History i European Law Institute. Stypendysta m.in. Deutscher Akademischer Austausch Dienst, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

dr Kacper Górniak

Wydział Prawa i Administracji UJ, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ. Z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską pt. „Nabycie własności rzeczy ruchomej w dobrej wierze” napisaną pod kierunkiem dr hab. I. Karasek-Wojciechowicz. Kierownik grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki („Przedmiot prawa własności w ujęciu prawnoporównawczym: O nowoczesne prawo rzeczowe”), laureat II miejsca konkursu „Przeglądu Prawa Handlowego” na najlepsze prace magisterskie, absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America w Waszyngtonie D.C. i Uniwersytet Jagielloński.

mgr Krzysztof Grzegorczyk

Wydział Prawa i Administracji UW, doktorant w Katedrze Prawa Handlowego WPiA UW, student LL.M. na Uniwersytecie w Heidelbergu, absolwent prawa i historii sztuki na UJ. Członek i Przewodniczący Zarządu (kadencji 2018/19) Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile. Stypendysta m.in. DAAD i Fundacji Stypendialnej Republiki Austrii.