“Prawo spadkowe przedsiębiorców”. Komentarz pod red. Konrada Osajdy

Nasz zespół właśnie opublikował nowy, istotny komentarz dotyczący planowania spadkowego. “Prawo spadkowe przedsiębiorców” zawiera obszerne objaśnienia do regulacji mających szczególne znaczenie dla planowania sukcesji przedsiębiorstwa.

Prawo Spadkowe PrzedsiębiorcówWłaśnie ukazał się obszerny, liczący blisko 2000 stron komentarz (“Prawo spadkowe przedsiębiorców”) do ustaw i przepisów prawa polskiego, które dotyczą skutków śmierci przedsiębiorcy, Redaktorem komentarza jest prof. Konrad Osajda, kierownik naszego zespołu badawczego, a jego autorami są członkowie naszego zespołu badawczego – dr Wojciech Bańczyk, dr Kacper Górniak i mgr Krzysztof Grzegorczyk – działający wspólnie z innymi naukowcami (dr Patryk Bender; dr hab. Piotr Grzebyk; dr Wojciech Iwański; dr Aleksander Jakubowski; dr Karolina Rokicka-Murszewska; dr hab. Andrzej Stempniak, prof. WKSM; mgr Kamil Wielgus). Komentarz należy do serii komentarzy pod red. prof. Konrada Osajdy pt. “Komentarze Prawa Prywatnego” jako tom. IVC. Seria ta jest wydawana i aktualizowana od 2011 r. w Wydawnictwie C.H. Beck oraz, jednocześnie, w systemie informacji prawnej LEGALIS (również prowadzonej przez C.H.Beck). Książka zawiera szczegółowe komentarze m.in. do:

  • uchwalonej niedawno ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
  • przepisów Kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 r., które normują konsekwencje śmierci wspólnika (m.in. art. 58, 60, 183)
  • przepisów kodeksu pracy z 26 czerwca 1974 r., które regulują konsekwencje śmierci pracodawcy (art. 63-2)
  • przepisów ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, które dotyczą nabycia spadku w toku postępowania upadłościowego (art. 119-123) oraz upadłości przedsiębiorcy po jego śmierci (art. 418-425).

Powiązane artykuły