Prawo handlowe

„Śmierć wspólnika w spółce cywilnej”. Książka Kamila Wielgusa

Członek naszego zespołu badawczego opublikował książkę, która analizuje polskie prawo spadkowe z punktu widzenia wspólnika spółki cywilnej, który planuje sukcesję swoich praw i obowiązków w tej spółce.

Sukcesja przedsiębiorstwa na wypadek śmierci przedsiębiorcy

“Sukcesja przedsiębiorstwa na wypadek śmierci przedsiębiorcy”. Książka Kacpra Górniaka

Członek naszego zespołu badawczego opublikował ksiązkę, która analizuje polskie prawo spadkowe z punktu widzenia przedsiębiorcy jednoosobowego planującego sukcesję swojego przedsiębiorstwa.

Prawo spadkowe przedsiębiorców

“Prawo spadkowe przedsiębiorców”. Komentarz pod red. Konrada Osajdy

Nasz zespół właśnie opublikował nowy, istotny komentarz dotyczący planowania spadkowego. “Prawo spadkowe przedsiębiorców” zawiera obszerne objaśnienia do regulacji mających szczególne znaczenie dla planowania sukcesji przedsiębiorstwa.