Sukcesja

„Śmierć wspólnika w spółce cywilnej”. Książka Kamila Wielgusa

Członek naszego zespołu badawczego opublikował książkę, która analizuje polskie prawo spadkowe z punktu widzenia wspólnika spółki cywilnej, który planuje sukcesję swoich praw i obowiązków w tej spółce.

Sukcesja przedsiębiorstwa na wypadek śmierci przedsiębiorcy

“Sukcesja przedsiębiorstwa na wypadek śmierci przedsiębiorcy”. Książka Kacpra Górniaka

Członek naszego zespołu badawczego opublikował ksiązkę, która analizuje polskie prawo spadkowe z punktu widzenia przedsiębiorcy jednoosobowego planującego sukcesję swojego przedsiębiorstwa.