Opublikowano nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało właśnie nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

28 października 2022 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii sporządziło nową wersję projektu ustawy o fundacji rodzinnej. Ostatnio omawialiśmy przebieg prac nad tą ustawą i perspektywę ich kontynuacji (tekst Wojciecha Bańczyka na ten temat można znaleźć tutaj).

8 listopada 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt ustawy wraz z propozycjami dotyczącymi oceny skutków regulacji oraz uzasadnienia projektu. W dniach 16–18 listopada w siedzibie RCL odbędzie się (w trybie hybrydowym) posiedzenie komisji prawniczej poświęcone ogłoszonym właśnie dokumentom. Zaproszenie na posiedzenie komisji (dla przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych) znajduje się tutaj.

Ustawa o fundacji rodzinnej ma wejść życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia (prawdopodobnie więc stanie się to w roku 2023).

Powiązane artykuły

Nagranie kolejnego seminarium dostępne

17 października 2023 r. odbyło się seminarium online o praktycznych aspektach funkcjonowania fundacji prywatnych w Austrii i Liechtensteinie. Wystąpił na nim dr Tomasz Klimek, praktykujący w tych krajach jako adwokat i notariusz. Nagranie tego spotkania jest dostępne poniżej.

Uniwersytet Warszawski

Wystartował projekt badawczy „Niewidzialna ręka spadkodawcy. Fundacja prywatna jako narzędzie wielopokoleniowego decydowania o losach majątku po śmierci”

Wiosną 2022 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęła się realizacja nowego projektu naukowego poświęconego wykorzystywaniu fundacji prywatnych (rodzinnych) jako instrumentu planowania sukcesyjnego. Informacje o wynikach prac i towarzyszących projektowi wydarzeniach będą publikowane na tej stronie internetowej.