Nagranie seminarium prof. Anne Sanders

20 lutego 2024 r. prof. dr Anne Sanders poprowadziła zdalne seminarium na temat europejskiego prawa fundacyjnego. Nagranie jest dostępne poniżej.

Było to 21. Otwarte Seminarium Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Seminarium jest organizowane w ramach realizacji grantu OPUS nr 2021/41/B/HS5/00857 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Powiązane artykuły