Nagranie seminarium dr. Tomasza Klimka

17 października 2023 r. odbyło się seminarium online o praktycznych aspektach funkcjonowania fundacji prywatnych w Austrii i Liechtensteinie. Wystąpił na nim dr Tomasz Klimek, praktykujący w tych krajach jako adwokat i notariusz. Nagranie tego spotkania jest dostępne poniżej.

Było to kolejne seminarium z cyklu zatytułowanego „Wealth Management: Private Foundations – Comparative Perspective”. Seminaria są organizowane w ramach realizacji grantu OPUS nr 2021/41/B/HS5/00857 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Powiązane artykuły